Z-13/2021 – Przetarg nieograniczony na dostawę wymienników ciepła – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

1 kwietnia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 15.04.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.04.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25 bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi
z dn. 06.04.2021 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

powrót