Ogłoszenie

Dokumentacja do pobrania:

SWZ

Szanowni Państwo w związku z zaistniałą sytuacją (COVID-19) Zamawiając informuje iż:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Stargardzie przy ul. Nasienna 6, lok. 18 „Sala przetargów” w dniu 07.04.20 o godz. 11 30 bez udziału składających oferty.

Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie pec.stargard.pl informację dotyczącą otwarcia ofert, podając imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,
a także cenę oferty.

 Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania