Z-12/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Usługowej 3 (Chemland), Konopnickiej 2, 3 oraz al. Żołnierza Boczna 9 w Stargardzie.

17 marca 2021

Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów” bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Dokumentacja techniczna oraz plany sytuacyjne

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót