Z-11/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji odpylania kotła węglowego WR-25 nr 7 zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie.

6 kwietnia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 28.04.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego (lok. 25) bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ (nr 1, 2, 3)
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 do SWZ
Parametry eksploatacyjne kotła po modernizacji

Pytania i odpowiedzi
z dn. 08.04.2021 r.

Pytania i odpowiedzi
z dn. 13.04.2021 r.

powrót