Z-10/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do osiedla mieszkaniowego „Platinum Park” w rejonie ul. Spokojnej w Stargardzie.

15 marca 2021

Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2021 r. o godz. 10:00
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.03.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów” bez udziału składających oferty

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Dokumentacja techniczna

Pytania do SWZ z dnia 17.03.2021

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót