Z-1/2024 – przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie (etap I) oraz remontu łazienki i pomieszczenia w budynku magazynowym na terenie ciepłowni (etap II)

4 stycznia 2024

Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi z dn. 10.01.2024 r.

Pytania i odpowiedzi z dn. 12.01.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading