Z – 1/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych

7 stycznia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2021 r. o godz. 10:00
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.01.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów” bez udziału składających oferty

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załączniki do SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót