Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2020 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło. Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Treść taryfy dla ciepła znajduje się tutaj

Kategorie: Aktualności