Taryfa dla ciepła 2021/2022

16 września 2021

Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2021 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło. Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2021 r.

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PEC - nowa taryfa ciepła