Specjalista ds. controllingu

6 marca 2024

OFERTA PRACY

SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU

Zakres obowiązków

 1. Pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych na działania zarówno inwestycyjne jak i tzw. miękkie.
 2. Planowanie, monitorowanie i zarządzanie płynnością finansową.
 3. Współudział przy kalkulacji, rozliczaniu i sprawozdawczość wysokości obowiązku w zakresie tzw. systemu białych certyfikatów (efektywność energetyczna).
 4. Współudział przy planowaniu, przygotowaniu budżetu oraz kontroli jego realizacji odchyleń.
 5. Gromadzenie i przetwarzanie danych mających wpływ na kondycję finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe, najlepiej ekonomiczne.
 2. Doświadczenie w dziale księgowości lub controllingu.
 3. Doświadczenie zawodowe w obszarze analizy ekonomicznej i technicznej.
 4. Znajomość obsługi pakietu MS Office, szczególnie excel i power point.
 5. Umiejętność analitycznego myślenia i przetwarzania informacji.
 6. Znajomość rynku energetycznego mile widziana.
 7. Samodzielność i dokładność w realizowaniu zadań.
 8. Bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy

 1. Pełny etat.
 2. Umowa o pracę.
 3. Pakiet benefitów.

Możliwość składania dokumentów aplikacyjnych:

PEC Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard; kadry@pec.stargard.pl

Do aplikacji należy załączyć i podpisać poniższą klauzulę:

Klauzula informacyjna dla kandydata – do ogłoszenia rekrutacyjnego

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Nasiennej 6, 73-110 Stargard.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych; kontakt: iodo@pec.stargard.pl

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Odbiorcą danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych
w związku z organizacją procesu rekrutacji oraz podmioty upoważnione z mocy prawa.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

………..………………………………

Podpis kandydata