Pierwszy kontakt z klientem i ewentualne przekierowanie go do odpowiedniego działu

Przyjmowanie poczty i innej korespondencji

Przyjmowanie próbek w celu przeprowadzenia badania kaloryczności

Udzielanie informacji i rozwiązywanie problemów

Prezentowanie produktów i usług firmy

Sprzedaż złomu i żużla

Wystawianie faktur