Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Stargardzie ogłasza nabór  na stanowisko :
elektromontera

 

 1. Kwalifikacje i umiejętności:
 • Wykonywanie, diagnozowanie, eksploatowanie i naprawianie instalacji elektrycznych,
 • Montowanie, demontowanie, instalowanie i eksploatacja: urządzeń elektrycznych, elektrycznych urządzeń technicznych, urządzeń napędowych, rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych, sterowniczych szaf elektrycznych,
 • Montowanie i konserwacja zabezpieczeń przeciążeniowych, przeciwzwarciowych i przeciwpożarowych,
 • Organizowania stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii,
 • Wykonywania instalacji elektrycznych, rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych oraz sterowniczych na podstawie dokumentacji technicznej i schematów elektrycznych oraz prac konserwacyjno-remontowych instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • Diagnozowania stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i przeglądów oraz pomiarów elektrycznych,
 • Diagnozowania, wykrywania i usuwania uszkodzeń urządzeń i instalacji elektrycznych oraz przeprowadzania okresowych zabiegów konserwacyjnych, eliminowania zagrożeń porażeniowych, doboru zabezpieczeń dla prostych obwodów,
 • Wykonywania pracy na wysokości, bez ograniczeń.
 1. Dokumenty związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 • Uprawnienia elektroenergetyczne E1 do 1kV
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w zawodzie
 • Posiadanie średniego lub zawodowego wykształcenia w w/w kierunku
 • w/w wymagania winny być poświadczone dokumentami
 1. Wybranym kandydatom oferujemy :
 • stabilne zatrudnienie w znanej i renomowanej firmie
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • stałe wynagrodzenie plus dodatkowe premie
 • atrakcyjne świadczenia z ZFSS
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • szkolenia – odnowienia uprawnień E-1 oraz E-2

 Zainteresowani mogą składać dokumenty na adres :

PEC Sp.  z o. o  w Stargardzie ul. Nasienna 6, lub mailem: pec@pec.stargard.pl z dopiskiem

„Aplikacja na stanowisko Elektromonter” w terminie do dnia  10 KWIETNIA 2020 r.

Kontakt tel : 91 578-84-00 , 91-578-43

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PEC Sp. z o. o w Stargardzie , moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby procesu rekrutacji. Jestem świadomy, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Kategorie: Aktualności