Rozpoczęły się konsultację społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały i przesyłanie ewentualnych uwag w terminie do 23 listopada do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Projekt uchwały dostępny jest pod linkiem: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-sprawie

Kategorie: Aktualności