Taryfa dla ciepła 2020/2021

Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2020 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło. Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2020 r. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i Więcej…

Apteczki dla PEC z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., we współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., działając w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników, realizując działania przeciwwypadkowe , z funduszu prewencyjnego PZU S.A. zakupiło apteczki samochodowe do pojazdów służbowych oraz kompletnie wyposażone wkłady do apteczek stacjonarnych. Zakup przyczyni się do sprawnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Więcej…

Taryfa dla ciepła – 2019/2020

Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2019 r. ulegają zmianie cenyi stawki opłat za dostarczone ciepło. Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2019 r.Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).VAT Więcej…

Laboratorium PEC bez akredytacji

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że z dniem 26.09.2018 r. zrezygnowało z akredytacji laboratorium. Laboratorium nadal będzie wykonywało badania paliw stałych dla Klientów. Gorąco zachęcamy Państwa do dalszej współpracy z naszym laboratorium.

Taryfa dla ciepła – 2018/2019

Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2018 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło. Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ.4210.11.10.2018.244.XIX.EŻ.BO z dnia 20 sierpnia 2018 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 21 sierpnia 2018 Więcej…