Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejDane

Dane o przedsiębiorstwie - 2016 r.

Wielkość zainstalowanej mocy cieplnej
 • ciepłownia węglowa
 • 12 lokalnych kotłowni gazowych

 • 116,30 MW
 • 1,36 MW
Produkcja energii cieplnej (rocznie)
w tym:
 • ciepłownia węglowa
 • kotłownie gazowe

509 619,9 GJ

 • 503 687,0GJ
 • 5 932,9 GJ

Zakup ciepła z ciepłowni geotermalnej

187 059,0 GJ

Udział energii odnawialnej w produkcji ciepła

Sprzedaż energii cieplnej

27,1 %

605 274,8 GJ

Ilość spalanego opału
 • miału węglowego
 • gazu ziemnego

 

Udział miału węglowego zużytego do wytworzenia ciepła  w systemie ciepłowniczym

 

 • 25 925 Mg
 • 176 761 m3

 

72,9 %

Długość sieci cieplnych

62,2 km
Ilość eksploatowanych węzłów cieplnych 566 szt.
Ilość kotłów
 • węglowych
 • gazowych

 • 7 szt.
 • 22 szt.
Ilość umów sprzedaży ciepła 368 szt.
Zatrudnienie
 • na koniec 2015 r.
 • na koniec 2016 r.
 • 114 osób
 • 116 osób
Temperatura 125/70 °C
Przepływ max 1200 m3/h
Budownictwo mieszkaniowe 435 764,0 GJ 71,99 %
Urzędy i instytucje (w tym szkolnictwo) 92 561,0 GJ 15,29 %
Przemysł 18 905,2 GJ 3,13 %
Pozostali odbiorcy 58 044,6 GJ 9,59 %
Ogółem: 605 274,8 GJ 100,0 %

 

 

Struktura paliw pierwotnych zużywana do wytwarzania ciepła  i wpływ wytwarzania tego ciepła na środowisko w 2016 roku:

I.  Struktura paliw:

udział energii odnawialnej w produkcji ciepła - 27,1 %
udział miału węglowego zużytego do wytwarzania ciepła w systemie ciepłowniczym - 72,9 %


II. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepł. - 0,97.

 

III. Emisja zanieczyszczeń:

dwutlenek węgla

53 997 000,0 kg

78,74 kg/GJ

dwutlenek siarki 203 402,0 kg 0,30 kg/GJ
tlenki azotów 79 652,0 kg 0,12 kg/GJ
pyły 30 830,0 kg 0,45 x 10-1 kg/GJ
benzo/a/piren 25.0 kg 3,65 x 10-5 kg/GJ