Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejReklamacje

Reklamacje

  1. Dostarczanie ciepła do Odbiorcy odbywa się na warunkach określonych w standardach jakościowych prowadzonej działalności przez PEC Sp. z o.o.
  2. W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawie ciepła, wątpliwości dotyczące wystawionej faktury i ilości zużycia ciepła oraz niedotrzymania przez PEC Sp. z o.o standardów jakościowych obsługi Odbiorców prosimy o zgłaszanie reklamacji i uwag do odpowiednich służb naszego przedsiębiorstwa t.j.: - w zakresie zakłóceń w dostawie ciepła do Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993, - w zakresie prawidłowości wystawiania faktur, ilości zużycia ciepła oraz niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Odbiorców do Działu Technicznego - obsługa Odbiorców - tel. +48 578-84-38.
  3. Udzielaniem informacji i odpowiedzi dotyczących zasad techniczno-organizacyjnych dostawy ciepła zajmuje się Dział Techniczny - tel. +48 91 578-84-44.