Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejDla Mediów

Program Promocji Ciepła Systemowego

Program Promocji marki Ciepło Systemowe to nowatorski projekt w Polsce, który pod patronatem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP) ma na celu konsolidację firm z branży ciepłowniczej oraz branż pokrewnych, w celu wspólnej promocji marki produktowej na rynku działania oraz w skali ogólnopolskiej. Zrzeszone w Programie firmy stawiają sobie wspólnie i indywidualnie ambitne cele, podejmują aktywne działania na rzecz klientów i konsumentów ciepła, w celu spełniania ich zmieniających się oczekiwań wobec produktu i obsługi.

Program zakłada długookresowe kształtowanie pozytywnego wizerunku i budowanie znajomości produktu Ciepło Systemowe, korzystanie z przewag konkurencyjnych, wspomaganie popytu oraz wspieranie indywidualnych działań marketingowych firm w ramach zdefiniowanych grup docelowych B2B (biznes to biznes) oraz działań skierowanych do konsumentów ciepła.

W celu zapewnienia najwyższych norm obsługi i norm inwestycyjnych przyjęto Kartę Standardów, której zapisy obwiązują wszystkich uczestników programu. Treść Karty dotyczy zarówno zagadnień technicznych, związanych z wytwarzaniem i przesyłem ciepła jak i działań z zakresu marketingu oraz obsługi klienta.

Program dedykowany jest kilku grupom odbiorców: konsumentom- czyli końcowym użytkownikom Ciepła Systemowego, klientom instytucjonalnym- podmiotom odbioru ciepła (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), inwestorom- podmiotom planującym i realizującym inwestycje (spółdzielnie, deweloperzy, TBS-y), projektantom odpowiedzialnym za projekt budowlany oraz mediom i władzom lokalnym, i ogólnopolskim.

Więcej o marce produktowej Ciepło Systemowe przeczytacie Państwo na stronie internetowej www.cieplosystemowe.pl, gdzie poprzez dedykowane działy dla biznesu, domu czy mediów uzyskać można bardziej szczegółowe informacje, oraz poprzez którą skontaktować się można z Uczestnikiem lub Partnerem Programu z wybranego regionu Polski.