Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejDla Mediów

Jakość działania PEC Stargard - potwierdzona

W dniu 1 września 2008 roku podpisano umowę przystąpienia do ogólnopolskiego Programu Promocji marki produktowej Ciepło Systemowe. Umowa podpisana pomiędzy – Prezesem Zarządu PEC Sp. z o.o. Ryszardem Wasiłkiem, a Jackiem Szymczakiem - Prezesem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie potwierdza wysoką jakość oferowanych usług, uprawniając PEC Stargard do posługiwania się ogólnopolską marką Ciepło Systemowe.


PEC Stargard znalazła się w gronie firm, które w ramach rozwoju swojej działalności, podnoszą standardy w zakresie obsługi klienta, marketingu i komunikacji oraz w obszarze technicznym. Oferując Ciepło Systemowe – PEC Stargard gwarantuje stosowanie nowoczesnych rozwiązań, okazuje dbałość o satysfakcję z produktu i obsługi klientów oraz zapewnia niezawodność infrastruktury ciepłowniczej.


Program Promocji marki Ciepło Systemowe to nowatorski projekt w Polsce, który pod patronatem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP) ma na celu konsolidację firm z branży ciepłowniczej oraz branż pokrewnych, w celu wspólnej promocji marki produktowej na rynku działania oraz w skali ogólnopolskiej. Zrzeszone w Programie firmy stawiają sobie wspólnie i indywidualnie ambitne cele, podejmują aktywne działania na rzecz klientów i konsumentów ciepła, w celu spełniania ich zmieniających się oczekiwań wobec produktu i obsługi.


Program zakłada długookresowe kształtowanie pozytywnego wizerunku i budowanie znajomości produktu Ciepło Systemowe, korzystanie z przewag konkurencyjnych, wspomaganie popytu oraz wspieranie indywidualnych działań marketingowych firm w ramach zdefiniowanych grup docelowych B2B (biznes to biznes) oraz działań skierowanych do konsumentów ciepła.
Więcej o marce produktowej Ciepło Systemowe przeczytacie Państwo na stronie internetowej www.cieplosystemowe.pl, gdzie poprzez dedykowane działy dla biznesu, domu czy mediów uzyskać można bardziej szczegółowe informacje, oraz poprzez którą skontaktować się można z Uczestnikiem lub Partnerem Programu z wybranego regionu Polski.