Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejNowoczesne technologie, ochrona środowiska

Sukcesem zakończyły się działania Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim związane z realizacją projektu „Modernizacja  układu pompowego Ciepłowni PEC Stargard Szczeciński". Zadanie to zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wartość projektu wynosi 2 879 tys. zł, w tym środki własne 393 tys. zł, oraz pożyczka w wys. 2 487 tys. zł.
Modernizacja układu technologicznego ciepłowni zakładała: zabudowę nowych agregatów pompowych, wykonanie niezbędnych zmian w instalacji technologicznej ciepłowni - wymianę rurociągów i armatury, wykonanie nowej instalacji zasilania i rozdziału energii elektrycznej, automatyki i sterowania ciepłowni. Modernizacja układu zakładała zastosowanie pomp przewałowych z regulacją obrotów dla zespołu kotłów.  Cały zakres prac przebudowy układów pompowych i technologicznych został wykonany przez służby techniczno – remontowe Ciepłowni. Zastosowanie pomp przewałowych  wyeliminowało straty dławienia, a pozostałe zespoły pomp wraz z napędami i urządzeniami zasilania charakteryzują się większą sprawnością i mniejszą mocą.
Osiągnięte skutki realizacji w/w projektu mierzone są od początku listopada 2014.  Zakładane efekty to zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby pompowania o około 20%. Przewidywane oszczędności wpłynęły również na utrzymanie zeszłorocznych cen i stawek opłat. Zmniejszenie to spowoduje redukcję emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku węgla oraz pyłów. W ramach modernizacji zmniejszono moc zainstalowaną zasilających
urządzeń o około 2 tys. kVA oraz zredukowano moc zainstalowaną zespołów pompowych z 1495 kW do 686 kW. Użyte układy pompowe i elektroenergetyczne instalacje zasilające są bardziej niezawodne, cechują się prostszą konstrukcją,
co skutkuje niższymi kosztami utrzymania i konserwacji. Przewidywany czas pracy nowych urządzeń to około 20 -25 lat.