Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejPolityka jakości

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim kieruje się dbałością o jakość świadczonych przez siebie usług i spełnianie wymagań oraz oczekiwań swoich Klientów.
Osiąga to poprzez działanie zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz postępowanie zgodne z zasadami wynikającymi z zawartych umów z Klientami.

Cele strategiczne PEC Sp. z o.o.:

  • prowadzenie działalności zapewniającej niezawodne funkcjonowanie miejskiego  systemu   ciepłowniczego,
  • zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Stargardu Szczecińskiego w zakresie dostaw ciepła   i ciepłej wody,
  • współdziałanie z samorządem terytorialnym dla rozwoju gospodarczego miasta,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością spółki PEC.

Poziom jakości świadczonych usług i stopień zadowolenia naszych Klientów zależy od realizacji poniższych celów strategicznych, poprzez:

  • wdrażanie nowoczesnych technologii,
  • realizację Programu Promocji Ciepła Systemowego we wszystkich obszarach działalności spółki PEC,
  • stałe doskonalenie metod obsługi Klienta i współdziałania z samorządem lokalnym,
  • wzrost jakości usług przy konsekwentnym realizowaniu przepisów prawa energetycznego i   ochrony środowiska,
  • wspieranie inicjatyw pracowniczych oraz zapewnienie satysfakcji personelu spółki PEC  z   wykonywanej przez nich pracy oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji,
  • zaangażowanie kierownictwa w procesy ciągłego doskonalenia.


Cały personel spółki PEC Stargard zna i stosuje politykę i procedury zawarte  w Księdze Jakości  i związanych z nią dokumentach. Zarząd PEC Sp. z o.o.  w Stargardzie Szczecińskim deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni środki aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.


Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o.
mgr inż. Ryszard Wasiłek

 

Stargard Szczeciński, 03.07.2012 r.