Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejOrgany Spółki

Zgromadzenie Wspólników

  • Sławomir Pajor - Prezydent miasta Stargardu


Rada Nadzorcza

  • Marian Ludkiewicz - przewodniczący,
  • Piotr Krawczyński - zastępca przewodniczącego,
  • Agnieszka Adamowska-Krenca - sekretarz,
  • Kazimierz Trochim - członek,
  • Jarosław Chyliński - członek.


Zarząd Spółki

  • Andrzej Haftman- prezes zarządu - dyrektor naczelny,
  • Tadeusz Franas - wiceprezes zarządu - dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych,
  • Przemysław Łysoń - wiceprezes zarządu - dyrektor ds. ekonomicznych.