Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejPogotowie ciepłownicze

Pogotowie ciepłownicze czynne całodobowo pod numerem telefonu 993. Numer ten jest dostępny z wszystkich telefonów (nawet z budek telefonicznych) i jest numerem bezpłatnym

Pod numerem 993 przyjmowane są wszystkie informacje dotyczące zakłóceń:
  • w dostawie centralnego ogrzewania,
  • w dostawie ciepłej wody użytkowej,
  • inne z tym związane (wyciek wody z węzła, uszkodzenie ciepłociągu, itp.)

Ponadto, pogotowie ciepłownicze udziela informacji telefonicznej w ciągu 12 godzin o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła o ile o taką informację wystąpi Odbiorca.

Podczas zgłaszania zakłócenia, należy podać następujące informacje:
  • rodzaj zakłócenia,
  • miejsce wystąpienia zakłócenia (adres),
  • nazwisko bądź nazwę zgłaszającego wraz z numerem telefonu lub adresem.

Wszystkie rozmowy pod numerem 993 są nagrywane i archiwizowane.