Srebrna Odznaka Honorowa
Gryfa ZachodniopomorskiegoTytuł Mecenasa Kultury Stargardu za 2017 r. dla PEC

Prezydent Miasta Stargard uhonorował Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. tytułem  Mecenasa Kultury Stargardu  za rok 2017.

Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Spółki PEC Pan Andrzej Haftman.

Badanie szczelności miejskiej sieci ciepłowniczej

W dniu 19.02.2018 r. przystąpiliśmy do wykonania badania szczelności miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez wprowadzenie w obieg ciepłowniczy preparatu barwiącego (kolor zielony).

Szczegóły badania

Karta charakterystyki

"Zielony" Certyfikat dla PEC

Na podstawie przekazanych wskaźników zanieczyszczeń do powietrza Instytut Certyfikacji Emisji Budynków z siedzibą w Krakowie wyznaczył krotność redukcji podstawowych substancji w odniesieniu do referencyjnej kotłowni węglowej. Otrzymane dane posłużyły do opracowania i wydania certyfikatów PreQurs w zakresie niskiej oraz ogólnej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Zgodnie z ww. certyfikatem stwierdza się, ze oferowane przez Nasze przedsiębiorstwo ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W dniu 11.12.2017 r. na spotkaniu w siedzibie firmy oficjalnie został przekazany Certyfikat Emisji Budynków. Wręczenia certyfikatu dokonał na ręce Prezesa firmy Andrzeja Haftmana Pan Adolf Mirowski - Prezes Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków.

25 Lecie PEC

W dniu 3 października obchodziliśmy Jubileusz 25 – lecie swojej działalności w Stargardzie oraz 60 lat ciepłownictwa. Uroczystość odbyła się w Stargardzkim Centrum Kultury. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, Marszałek Województwa oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski, przedstawiciele władz powiatu i miasta, obecni oraz byli pracownicy PEC, odbiorcy ciepła, szefowie służb mundurowych oraz duchowni.

Zapraszamy do obejrzenie rocznicowego video.

Czytaj więcej...

Nowa taryfa dla ciepła - 2017/2018

Zarząd PEC Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzająca taryfę dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 września 2017 r., poz. 3617.

Pełna treść taryfy dla ciepła - 2017/2018 znajduje się także w zakładce "Odbiorca".

Wyniki konkursu fotograficznego

Komisja Konkursowa Konkursu Fotograficznego pt.  „Ciepłe spojrzenie na Stargard”,
w skład której  wchodzi  Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 25-cio lecia
PEC Sp. z o.o. w Stargardzie, przy pomocy osób z zewnątrz w osobie pana Tadeusza Surmy i pana Marka Fiszera, dokonała oceny zdjęć zgłoszonych i spośród 16 prac wybrała wg niej 4 najlepsze:

Czytaj więcej...